CÔNG TY TNHH THU MUA THANH LONG KHÁNH TRÂM

error
Mã nhà xưởng : HTX2842910

Hình ảnh :

Người đại diện :

Địa chỉ :

Thôn Phú Lộc, Xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích kho lạnh :

180 m³

Sản lượng :

4500 tấn/năm

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Nhật ký hoạt động :

×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin