Rau an toàn Ba Vì

Vùng trồng
Mã vùng : 024

Hình ảnh :

Địa chỉ :

Chu Quyến, Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội

Bản đồ vùng sản xuất :

Chứng nhận chất lượng :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức