Thôn Bình Hải, Xã Ngọc Vừng

Nhóm sản xuất

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0836952875

Email :

binhhaingocvung@gmail.com

Địa chỉ :

Thôn Bình Hải, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Thuộc doanh nghiệp :

Danh sách kĩ thuật viên :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức