Nhà T

error
Mã nhà xưởng : Khu T

Giấy chứng nhận

Nhà xưởng đã được xác thực và đánh giá đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0905603335

Email :

htxnncncqueson@gmail.com

Địa chỉ :

79 Nguyễn Thị Minh Khai Thị Trấn Đông Phú Quế Sơn Quảng Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

1500 m²

Diện tích kho lạnh :

10 m³

Sản lượng :

20 tấn/năm

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Thông tin chung :

Sản xuất rau củ quả sạch,bán cây giống ăn quả. Cây công trình, thiết bị tưới tiêu

Nhật ký hoạt động :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức