Quy trình giải quyết tranh chấp:

  • Các bên mua – bán chủ động thỏa thuận giải quyết tranh chấp khi có sự cố.
  • Trường hợp gây thiệt hại về tinh thần, kinh tế, sức khỏe tùy từng mức độ sẽ đưa ra cơ quan pháp luật, có thẩm quyền để xử lý và giải quyết.
  • Quy trình làm việc tiếp nhận xử lý và giải quyết tranh chấp của sàn TMĐT:
    • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.
    • Bước 2: Amin chuyển khiếu lại của khách hàng tới NSX, thông báo tới khách hàng khiếu lại đang được xử lý trong vòn 24h kể từ khi nhận được khiếu nại.
    • Bước 3: thông báo tới khách hàng và thỏa thuận phương án tối ưu giữa 2 bên thỏa thuận với nhau.
×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin