Chính sách giao hàng và đổi trả

1. Dịch vụ vận chuyển, giao nhận
  • Bên mua và bên bán tự chủ động liên hệ, vận chuyển hàng hóa với nhau.
2. Chính sách hoàn trả hàng
  • Hàng hóa mua bán được hoàn trả nếu không đúng mẫu mã, có ảnh hưởng tới chất lượng, kết cấu cũng như uy tín của sản phẩm.
3. Chính sách bảo hành
  • Các sản phẩm được quảng bá trên gian hàng của website được bên mua và bên bán thống nhất và bảo hành theo chính sách của bên bán và được bên mua chấp thuận.
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức