Thanh long Thanh Phú Long

Mã sản phẩm
HTX3152338

Nhà sản xuất

Tên :
HTX Nông nghiệp Thanh Phú Long
Địa chỉ :
xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Nhà xuất khẩu

Tên :
HTX Nông nghiệp Thanh Phú Long
Địa chỉ :
xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Nhà nhập khẩu

Tên :
CÔNG TY TNHH THU MUA THANH LONG KHÁNH TRÂM
Địa chỉ :
317 Phú Lộc, Xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà phân phối

Tên :
HTX Nông nghiệp Thanh Phú Long
Địa chỉ :
xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Nhà vận chuyển

Tên :
HTX Nông nghiệp Thanh Phú Long
Địa chỉ :
xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
0918185135
Địa chỉ :
xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức