Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp- PTNT, tính từ năm 2015 đến nay, ĐBSCL là một trong các vùng có số lượng hợp tác xã (HTX) nông nghiệp thành lập mới cao nhất cả nước với 564 HTX. Trong đó, tỷ lệ HTX trồng trọt chiếm tới 63%, cao nhất cả nước. Đặc biệt, mô hình “Hội quán” của tỉnh Đồng Tháp hoạt động theo phương thức liên kết tự nguyện của người nông dân nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất- kinh doanh bước đầu phát huy hiệu quả, được nhiều địa phương đến học tập và phát triển. Tỉnh Vĩnh Long hiện có 83 HTX nông nghiệp, trong đó, 26 HTX nông nghiệp thực hiện hợp đồng liên kết với doanh nghiệp nhằm cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào và dịch vụ tiêu thụ, bảo quản chế biến nông sản cho thành viên và nông dân địa phương; 4 HTX được hỗ trợ chứng nhận GlobalGAP; 9 HTX được hỗ trợ chứng nhận VietGAP. Chương trình thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng ĐBSCL theo Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã được tỉnh Vĩnh Long triển khai với nội dung như: tăng cường cán bộ ĐH về hỗ trợ 14 HTX, xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại 3 HTX và xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng cho 6 HTX. Hiện, các HTX vùng ĐBSCL đang từng bước phát huy vai trò hỗ trợ hiệu quả cho nông dân thông qua việc chủ động liên kết với doanh nghiệp, dưới hình thức doanh nghiệp cung ứng đầu vào, kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. - Theo Báo Nông Nghiệp - vca.org.vn -