Những cây chè Shan tuyết cổ thụ có độ tuổi hàng trăm năm là những “báu vật” đối với người trồng chè nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Từ đó, cần khai thác và phát huy tối đa giá trị của những diện tích chè cổ thụ trên địa bàn tỉnh. Hà Giang là tỉnh có diện tích chè đứng thư 3 cả nước (sau Lâm Đồng và Thái Nguyên) với diện tích gần 21.000 ha; trong đó có 18.070 ha cho thu hoạch, tổng sản lượng chè búp tươi ước đạt 67.250 tấn. Diện tích chè của Hà Giang chủ yếu là chè Shan tuyết chiếm gần 90% diện tích (khoảng 18.700 ha); trong đó, diện tích chè Shan cổ thụ có độ tuổi hàng trăm năm đạt gần 7.200 ha. Những cây chè Shan tuyết cổ thụ có độ tuổi hàng trăm năm là những “báu vật” đối với người trồng chè nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Từ đó, cần khai thác và phát huy tối đa giá trị của những diện tích chè cổ thụ trên địa bàn tỉnh. Hà Giang là tỉnh có diện tích chè đứng thư 3 cả nước (sau Lâm Đồng và Thái Nguyên) với diện tích gần 21.000 ha; trong đó có 18.070 ha cho thu hoạch, tổng sản lượng chè búp tươi ước đạt 67.250 tấn. Diện tích chè của Hà Giang chủ yếu là chè Shan tuyết chiếm gần 90% diện tích (khoảng 18.700 ha); trong đó, diện tích chè Shan cổ thụ có độ tuổi hàng trăm năm đạt gần 7.200 ha. - Theo VCA -