Vùng sản xuất hoa quả VietGAP của HTX Hoa quả Thành Đạt

Vùng trồng

Địa chỉ :

Bản Long Phú, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức