Vùng sản xuất hoa quả VietGAP của HTX Hoa quả Quyết Tâm

Vùng trồng

Địa chỉ :

Bản Trung Tâm, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức