Thanh long ruột đỏ Ba Vì Hà Nội

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Địa chỉ :

Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

Bản đồ vùng sản xuất :

Thuộc doanh nghiệp :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức