Rau - Củ - Quả Bắc Kạn

Vùng trồng

Người đại diện :

Địa chỉ :

Thôn Nặm Mây - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn

Bản đồ vùng sản xuất :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức