Lúa gạo Ninh Quang

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0905844208

Địa chỉ :

Thôn Thạnh Mỹ, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

Bản đồ vùng sản xuất :

Thuộc doanh nghiệp :

Nhà xưởng liên kết :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức