Lúa gạo Hòa Phong 1

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0909187243

Email :

syhtxhp1@gmail.com

Địa chỉ :

Thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Nhà xưởng liên kết :

Nhật ký vùng sản xuất :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức