HTX Nông nghiệp Suối Bàng

error

Giấy chứng nhận

Nhà xưởng đã được xác thực và đánh giá đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc

Địa chỉ :

Bản Ấm, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đóng gói :

Danh sách thành viên :

Nhật ký hoạt động :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức