HTX CHĂN NUÔI HỮU CƠ THIỆN NGHIỆP

error
Mã nhà xưởng : HTX6046567

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0964841580

Email :

htxcnhcthiennghiep@gmail.com

Địa chỉ :

Thiện Nghiệp - Phan Thiết -Bình Thuận

Bản đồ vùng sản xuất :

Nhật ký hoạt động :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức