Vũ Hóa xưởng - Lâm Đồng

error

Giấy chứng nhận

Nhà xưởng đã được xác thực và đánh giá đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0989322944

Email :

vuhoaco.op@gmail.com

Diện tích :

100 m²

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Kỹ thuật viên :

Giấy phép kinh doanh :

Nhật ký hoạt động :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức