HTX Thanh long Phú Cường

Nhà sản xuất

HTX Thanh long Phú Cường

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0916769216

Địa chỉ :

Thôn Phú Cường, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Giấy kiểm định :

Nhật ký hoạt động :

×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức