HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy

Nhà sản xuất

HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0978721745

Địa chỉ :

Thôn Hà Phương 4, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Nhật ký hoạt động :

×
Giới thiệu Sản phẩm Nhà xưởng Vật tư Vùng sản xuất Trại giống Nhật ký Bảng tin