Công ty cổ phần nông nghiệp HTX

Thành viên
149 giảng võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Giám đốc: Trịnh Anh Tuấn SĐT : 0919200290 Địa Chỉ : 149 giảng võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Trung tâm khoa học công nghệ bàn giao thiết bị tại LMHTX tỉnh Kon Tum
Ảnh và video :
Công việc:
×
Giới thiệu Sản phẩm Cơ sở sản xuất Vật tư Vùng nguyên liệu Bản đồ số Nhật ký Tin tức